REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PODLAH
EPOXIDOVÉ STĚRKY
DRÁTKOBETON SE VSYPEM

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Kde všude jsme dělali a děláme venkovní zpevněné plochy? 

  • venkovní skladovací plochy
  • vnitropodnikové komunikace
  • venkovní rampy
  • překladiště
  • odstavné plochy
  • parkoviště.

Jak děláme venkovní zpevněné plochy? 

  • zpravidla z betonů třídy C30/37 XF4 a C30/37 XA2
  • jako výztuž používáme výhradně ocelové svařované sítě
  • povrch venkovních zpevněných ploch bývá polohlazený, případně zdrsněný.

Venkovní zpevněné plochy provádíme zpravidla z betonů třídy C20/25 a C25/30, jako výztuž používáme rozptýlenou ocelovou výztuž (drátkobeton), rozptýlenou polypropylenovou výztuž, ocelové svařované sítě, ocelovou vázanou výztuž

Náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží v Plzni

Venkovní zpevněná plocha. náplavka Radbuza , náplavka Radbuza

Zpevněná plocha-detail

Betonová komunikace 

Betonová komunikace 

Pokládka výztuží 

Pokládka výztuží Sjezd bytového domu
Zpevěná plocha - detail betonové kkomunikace betonové komunikace 2 pokládka výztuží pokládka výztuží sjezd bytového domu