Na 1000 m2 plochy skladu obilí jsme použili velmi vhodný drátkobeton se vsypem.