Kde je vhodné použít lité anhydritové podlahy? 

Jak provádíme lité anhydritové podlahy? 

Litá anhydritová podlaha