Betonování podlahy, atletický stadion v Plzni

Na atletickém stadion v Plzni jsme položili základovou desku a vybetonovali podlahu