V druhé etapě jsme ve sběrném dvoře v Soběslavi dokončili polohlazenou venkovní plochu.