V Nebílovech jsme dělali základovou desku. Provedli jsme betonáž desky pod dřevostavbu a dosáhli výsledné rovinnosti 3mm