Ve Všerubech jsme ve výrobní hale na průmyslovou podlahu použili drátkobeton se vsypem a jako nástřik Forte Hard